בין אדם לחברו

שאלה

שלום וברכה,
זה בנוגע למצוות הקשורות ל "בין אדם לחברו", או"ואהבת לרעך כמוך".
משום מה ,כך נראה כי המצוות הקשורות ל"בין אדם וחברו", מקבלות משקל מאוד נמוך ולעיתים רחוקות מאוד בנוגע לדיבור עליהן בחברה הדתית,או כמו גם בדברי רבנים בתוכניות טלויזה, עלוני סוף השבוע המופצים לבתי כנסת ובכלל באופן כללי, אל מול טילי טילים של הלכות שבת או צניעות למשל וכד´.
וכי המצוות של "בין אדם לחברו" עולות עשרות מונים על המצוות הקשורות לענייני רוח, וגם קודמות להם בעדיפות ("דרך ארץ קדמה לתורה"- כדברי חכמינו,וכי גם על זה חרב בית המקדש)
שאלה זו התעוררה אצלי לאחר שקראתי היום בעיתון "ידיעות אחרונות" ,בנוגע לחשדות לרבנים בסחר באיברים, בדעות אישיות, בעמודים בסוף העיתון (דעה של ישראל וולמן-"רבנים באזיקים") ובאותה דעה של נכתב גם על כך. מה גם שנכתב עוד אפילו גוי שעובד כבודה זרה -אסור לגזלו ו"ולא תגנוב" וכד´.
השאלה היא, מה אתם חושבים על כך,כמו גם תקנו אותי אם אני טועה, ואיך זה שמצוות הפחות חשובות ופחות קודמות-הקשורות לענייני רוח (שכבודן במקומן מונח)זוכות לטילי טילים של קביעות ודיבור עליהם, אל מול המצוות החשובות והבסיסיות של בן "בן אדם לחברו", ואם זה כך, אז מה אפשר או כדאי לעשות?
תודה רבה לכם ויום טוב.

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

אינני יודע מה כתב בעל הטור, אולם דבר ברור הוא שהרמב"ם החמיר מאד בגזל הגוי, וכן צריך לנהוג. על כן כל מי שגוזל גוי עובר באיסור חמור, ובחלק מהמקרים אפילו חמור מישראל שהרי יש בזה חלול השם. לגבי פרסומים בעלונים אינני יודע למה כוונתך, ואינני יודע מי מוציאם ומי אחראי להם. ברור ששבת וצניעות אלו דברים יום יומיים, אדם נתקל בהם כל יום שבוע חודש שנה, ולכן העיסוק בהם מרובה, ואילו גזל העכו"ם אינני יודע מי מגיע לכך בארץ, (בחו"ל יתכן שהמצב שונה).
בכל אופן אין מקום לומר מצוה זו יפה וזו לא, הכל מרועה אחד ניתנו, וכפי שלוחות הברית, אחד עקרו בין אדם לחברו והשני בין אדם לחברו ללמדנו שאין מקום להבדיל ביניהם.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/8/2013 4:35:03 PM