תרומות באתרוג

שאלה

אדם שגדל לו רק אתרוג אחד בעץ שלו. האם יש עצה להפריש תרו"מ כדי שיוכל להשתמש באתרוג זה לברכה בסוכות?

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד'


יכול לבקש משכן באותו אזור חיוב שיפריש גם על האתרוג הזה.


מועדים לשמחה

בברכת התורה והארץ

יהודה  הלוי עמיחי


הרב יהודה הלוי עמיחי | ט"ו תשרי תשע"ז 22:39