תפעול אתר בשבת

שאלה

הרב שלום, אני בונה אתרים ומקדם עסקים בפייסבוק, עלתה לי שאלה לגבי קמפיינים שרצים במשך חודש שלם באופן אוטומטי, האם אני צריך לעצור אותם לפני שבת? החברה עצמה אינה עובדת בשבת, היה לי קמפיין אחד שעשיתי כבר (רק את דף רכישה) וחשבתי על זה רק לאחר מעשה.

תשובה

בס"ד

 

שלום וברכה

 

שאלתך צריכה עדיין פרוט רב, כיצד היא צורת ההתקשרות שבינך ובין החברה שאתה מקדם. האם אתה כותב להם תוכנות ידע וכדו' והם מתפעלים הכל ואין לך רווחים על כל פעולה ופעולה, ואתה רק אחראי כללי או שמא אתה האחראי על כל התפעול וכולל אם יש רווחים מכניסות שבת הרי שיש לך אחוזים מסוימים לפי החוזה שנחתם בינכם.

אם אתה רק יצרת את התוכנה הראשונה והשכרת להם, ואפילו אם יש לך אחריות תחזוקה ותיקון אבל אין לך כל הנאה מכל מלאכה ומלאכה א"כ אפשר לדמות זאת לדין אדם שיכול להשכיר בית ליהודי שמחלל שבת למרות שהבית של יהודי אבל כיוון שהושכר לבעל הדירה הוא עושה בחפץ המושכר כרצונו (לפי רוב הפוסקים ולפי המנהג), כן אם אתה יוצר דף או אתר לצורך חברה אחרת שהיא מתפעלת אותו, ואין לך משמעות אם הוא עובד בשבת ואינך מרויח מכך כלל. על כן צורה זו מותרת.

אם החברה שלכם מתפעלת את האתר ומקבלת שכר על כך פעולה ופעולה הנעשית באתר, א"כ לכאורה אתה נהנה מאיסורי שבת, שהרי ככל שיכנסו יותר בשבת וחג רווחיך יגדלו.  על כן אסור לך להפעיל את האתר בשבת, ובודאי שאסור לקבל כספי שבת. על כן נראה שבמקרה כזה צריך לעשות שותפות עם גוי לימות השבת וכנגדו יום חול, וכל רווחי השבת יהיו של הגוי. כל זה יכול להועיל אם לא מפורסם שהאתר שייך יהודי. כמו כן אפשר להוסיף שבמחשב אפשר להסתפק שמא הנכנס הוא גוי (מחו"ל), על כן אפשר לעשות עיסקה כזאת אבל היא צריכה להיות מדויקת ואמיתית. כמו כן עשיית ההסכם דורשת ידע הלכתי.

ברור לי שיש עוד פרטים בחוזה שבינכם וכל מה שכתבתי זה רק על הצד הכללי, בפרטים שבחוזה יש צורך שרב ת"ח יעיין בחוזה עצמו לראות את פרטיו המעשיים והשפעתם ההלכתית.

 

בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ב טבת תשע"ט 23:13