תפיסת לווה

שאלה

אני לומד בכולל וסיכמתי עם הראש כולל על 900 שח במשך תקופה קיבלתי רק 500 שח ושבוע שעבר לוויתי ממנו 300 שח שאלתי האם אני צריך להחזיר לו או שאני יכול להסתמך על מה שהוא חייב לי

תשובה

אסור לך לתפוס ולהחזיק את ההלוואה שקבלת מחמת שראש הכולל התחייב לתת לך יותר ממה שנתן. ואם הוא מסכים שזה תחילת פרעון מותר לך.

הרב יעקב אפשטיין | י"ד כסלו תשע"ז 16:09