תפילת שחרית

שאלה

מהיא המשמעות ההילכתית של המוסג מחצית היום בקשר לתפילת שחרית ואם מתפללים שחרית אחרי מחצית היום ואם האדם לא מצליח לקום בזמן בגלל קשיי שינה בלילה תודה מראש

תשובה

בס"ד


שלום וברכה


שחרית אפשר להתפלל עד חצות היום (מחר יט מרחשוון חצות בערך 11:22, יש שהקלו עוד חצי שעה, אבל להלכה החמירו אלא א"כ בדיעבד התפלל בחצי שעה אחר חצות היום, אבל אסור להתפלל לכתחילה בחצי שעה זו כיוון שחל עליו כבר חיוב מנחה. 

מי שנאנס ולא התפלל בבוקר בגלל קשיי קימה יתפלל מנחה שתיים. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי


מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | י"ח חשון תשע"ט 21:31