תפילה ביחידות למי שעייף

שאלה

כתוב בשולחן ערוך סימן צ סעיף ט: "ישתדל אדם להתפלל בבית הכנסת". במשנ"ב כתוב "אנוס היינו שתש כחו" האם אפשר להקל לפרקים לאדם שמשתדל בדרך כלל ללכת לבית הכנסת להתפלל בבית אם עייף וכד' ?

תשובה

א. מותר להתפלל ביחידות לפרקים כגון שהוא עייף וכד'.

ב. מלכתחילה ראוי להתפלל גם תפילה מאוחרת ביחידות בבית הכנסת.

ג. מהי עייפות המעכבת מפילה בציבור הוא דבר המסור ללב, וכל אחד יבדוק את עצמו שאינו עושה לעצמו הנחות.

הרב יעקב אפשטיין | י' סיון תשע"ט 9:40