תכניות חסכון מפוקחות

שאלה

שלום הרב בעניין קרנות פנסיה, נאמנות , גמל חיסכון לכל ילד- האם למקלים להשאר בקרנות הרגילות בשוק יש על מה לסמוך או חייבים להעביר את כל סוגי החסכונות לקרנות עם פיקוח הלכתי? האם יש הבדל בין כספים שהושקעו בעבר לבין הפקדות חדשות? האם כמעסיק המפריש פנסיה לעובדים יש לי חובה לדאוג שהכספים יופרשו לקרנות מפוקחות? כאדם פרטי- האם כל קרן שיש לה פיקוח ראוי לסמוך עליה בשופי או שישנן גופי פיקוח שמקלים בקולות דחוקות שאין ראוי לסמוך עליהן? איזה גוף של פיקוח הלכתי הוא היותר מהודר מבחינה הלכתית? האם הרב יכול להמליץ על חברה מסויימת שמפוקחת בפיקוח טוב ? האם ידוע לרב על יועץ פנסיוני הבקי הן במהות הפיקוח ההלכתי שיש בכל קרן והן בצד הפיננסי של הקרנות? בעניין תעודות סל- לפני כמה שנים רכשתי תעודות סל באופן עצמאי, האם המוצר של תעודות הסל עדיין נשאר כשהיה או שכבר חלו בו שינויים חוקיים שהופכים את המחזיקים בתעודה לבעלי הנכסים? האם במצב כיום יש על מה לסמוך ולהמשיך בהחזקת תעודות הסל? האם כיום ישנו אפיק השקעה עצמאי שניתן להשקיע בו ללא חשש? היחס לכל הכספים שהיו מוחזקים עד היום בקרנות רגילות למיניהם או במניות וכד'- האם יש חשש איסור להנות מרווחיהן? בברכה יעקב קלינשפיז

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד'


יישר כח על המאמץ אבל הרבת לשאול ואי אפשר להשיב על הכל בפרוט. 

א. דעתי היא שההקפדה על מסלול מפוקח הוא רק הידור ולא חיוב מוחלט ויש על מי לסמוך כפי שנהגו בדורות הקודמים, אבל ראוי כעת  להכניס לפחות חלק מהכסף למסלול עם פקוח הלכתי לעניין רבית וגם לעניין מסחר בשבת, לפחות בכספים שאינם מיועדים למחיה וכלכלה בעתיד. ברור שאין צורך להפסיד על כך כספים. 

ב. אין חובה שבעל הבית ידאג שהכסף יופקד בקרנות שומרות ומקפידות, זאת שאלה של כל אדם ואדם. 

ג. ברור שיש רמות פקוח שונות, כאשר ההבדל היסודי האם הפקוח הוא רק לעניין ריבית או שמא יש גם פקוח לעניין שבת. אבל יש לוודא בכל גוף על מה הוא מפקח. 

ד. אינני מכיר חברות עסקיות, אבל אולי אפשר לפנות למכון כת"ר שיוכל לענות על גופים ספציפיים. 

ה. תעודות הסל הן גוף כעין אגרות חוב הצמודות לאיזה ערך כספי, אבל הן עצמן לא בעלות בנכסים. 

ו. כפי שכתבתי לעיל לדעתי אין בכך איסור אלא הידור, ועל כן אין מקום לאסור הנאה מהכספים, אלא להשתדל להשקיע בחברות מפוקחות לעניין ריבית ושבת. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 


הרב יהודה הלוי עמיחי | י"א שבט תשע"ט 14:09