שם משפחה בכתובה

שאלה

שם המשפחה של הכלה שונה משם המשפחה של האב . [ האב בנישואיו השניים חזר לשם משפחה שקדם לנישואיו הראשונים . ההבדל בא לידי ביטוי בתעודת הזהות של שניהם וגם בחברה הם מוכרים בשמות שונים ] השאלה מה לכתחילה עדיף בכתיבת כתובה לכלה זו ?

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד'


אין כל חובה לכתוב שם משפחה, זה הידור שנעשה בימינו אבל בכתובה שמקפידים על שמות ושמות ההורים אין חשש לשני יוסף בן שמעון הגרים בעיר אחת ועל כן במקרה כזה עדיף לא לכתוב כלל שם משפחה. אבל אם הדבר טעון יש לכתוב את השם משפחה שבחרה בו הכלה וכפי שהיא מפורסמת בשם משפחה זה ואפשר גם לכתוב את שם המשפחה בסוגריים וכך עשה הגרש"ז אויערבאך זצ"ל. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | י"א אדר תשע"ח 12:49