שכירת רשות מראש העיר

שאלה

שלום הרב. קראתי את תשובת הרב בשו''ת חבל נחלתו חלק יח סימן ט בעניין שכירת רשות מן המשטרה לצורך ערובי חצרות. בתשובה נאמר שכיום קשה לסמוך על שכירת הרחובות מהמשטרה כיון שסמכויותיה עליהם אינם כמו שהיו בעבר, והן מוגבלות לענייני שמירה הסדר הציבורי. שאלתי היא, מדוע לא לראות בראש העיר או בעירייה בעל סמכות על רחובות העיר, שהרי הוא יכול לסגור כרצונו רחובות כדי לקיים בהם מרתונים, מרוצי מכוניות, אירועי תרבות וכדומה. כאן כבר מדובר על שימוש ברחובות ולא רק על שמירת הסדר הציבורי. במה זה שונה מזכותו של שר העיר המוזכר בשו''ע שצא,א להשתמש בבתים לצורך מלחמה?

תשובה

איני חושב שראש העיר יש לו רשות בבתים של האנשים והרי גויים שגרים בעיר אוסרים על כולם. אם לראש העיר יש זכות לשים כלים בכל דירה בעיר אתה צודק, אבל אם לא לדובר בשלטון צבאי יש ליחידים רשות פרטית שאסור להיכנס אליה. (אא"כ נעשתה בה עבירה) עי' בספרי ח"ד סי' ח. 

הרב יעקב אפשטיין | כ"א סיון תשע"ט 18:25