שירת זמרת לווי

שאלה

ב"ה ערב טוב הרב רציתי לשאול עושים אצלנו בישוב ביום חמישי הקרוב הופע של זמר ורשמו שתהיה גם זמרת ליווי רציתי לשאול האם הדבר מותר ?

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד'


אינני יודע בדיוק מה פרוש "זמרת לווי", אבל אסור לשמוע קול אשה, ובייחוד כשהיא עומדת בפני הקהל ושרה. גם שירה דרך רמקול אין לשמוע כאשר הזמרת עומדת ושרה בפני גברים. כמו כן אם זה שירה ביחד (זמר וזמרת, אולי לזה התכוון השואל) אין להתיר בטענה  שזה שני קולות, אלא אדרבא מתוך החיבה לשמוע את השירה יש לאסור, כפי שהגמ' אומרת שבדבר חביב גם שני קולות נשמעים, ק"ו בדברים אלו גם שני קולות נשמעים, ויש איסור שמיעת קול אישה גם באופן זה. היו שהקלו בשמיעת מקהלות שאין שם זמרת מיוחדת, אבל בנידון שיש זמרת וזמר אין מקום להתיר, ואין ללכת לשמוע שירים אלו, כאשר המטרה היא שמיעת השירה הזאת. 


יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | ד' תמוז תשע"ז 17:33