שאלות שונות

שאלה

שלום, מספר שאלות שהתעוררו לאחרונה:

א. נוהגים לעמוד בקידוש ליל שבת ולשבת בקידוש היום, מצד שני בהבדלה יש צורך לשבת בכדי לצאת ידי חובה ומאידך לעמוד בברכת הגומל בכדי לצאת ידי חובה. ממה נובע ההבדל בכל המקרים?

ב. בחנויות הדלק השונות אפשר לרכוש בין היתר כוס קפה חם / קר. קיימת חנות מאוד קרובה לבית הפתוחה בשבת, אך כל המוצרים כשרים. האם אפשר לקנות שם קפה? האם יש הבדל אם מדובר בקפה קר או חם?

תשובה

א. לגבי עמידה במצוות ובברכות עי' בספרי חבל נחלתו חט"ז סימן ב. (נמצא גם בויקיטקסט במרשתת). לגבי קידוש לפי הקבלה מעומד ולפוסקים שלא לפי הקבלה מיושב ויש שהכריעו ש'ויכולו' מעומד כי הוא עדות והקידוש עצמו מיושב. בהבדלה יש נוהגים מעומד ויש מיושב. לגבי הגומל לא מצאתי שהעירו על אופן הברכה, ומן הסתם ברכות המצוות וברכות שבח יש לברך בעמידה משום כבוד שמים.

ב. לא כתבת מי הם עובדי החנות - אם הם נכרים יש בקפה משום בשולי נכרים. אם אינם נכרים יש בעיה של מסייע ידי עוברי עבירה ועדיף לא לקנות מהם. 

 

הרב יעקב אפשטיין | ד' תמוז תשע"ט 10:03