שאלות בהלכות שבת

שאלה

שלום לכבוד הרב בעבר שאלתי לגבי דלת של רשות היחיד שכאשר פותחים אותה היא נכנסת לרשות הרבים ואמרו לי שאין בעיה מיכוון שהדלת לא נוגעת בקרקע אבל יש דין לעיניין טלטול בשבת שברגע שהחפץ הגיע לפחות משלוש טפחיים לארץ זה כאילו שהוא בארץ ואם אני לא טועה זה גם לגבבי גיטי נשים ב. ראיתי בספר של הלכות שבת שמותר ללכת על דשא נמוך בשבת אבל מה יהיה הדין במקרה שיש בדשא כל מיני פרחונים ואבקנים שמחוברים אליו ובטוח מתי שאדם הולך עליהם הם נתלשים תודה רבה

תשובה

א. אם הדלת תלויה אין בעיה כיון שלא עוקרים אותה ולא מניחים אותה.

ב. נפסק בשו"ע או"ח סי' שלו ס"ג שמותר ועי"ש במשנ"ב.

הרב יעקב אפשטיין | כ"א סיון תשע"ז 13:50