קרני פרה

שאלה

בטעמי המקרא קרני פרה יש רק פעם אחת בכל התורה בפרשת מטות מסעי מה הסיבה.

תשובה

איני יודע. עי' בנספח לטעמי המקרא באנ' תלמודית הערה 17 שיש אין מונים כלל טעם זה.

הרב יעקב אפשטיין | ו' אב תשע"ח 14:07