קצח האם הוא קטנית

שאלה

האם התבלין "קצח" הנו קטניות לעניין פסח?

תשובה

בס"ד


שלום וברכה


כיוון שהזרע שלו נאכל הרי הוא קטנית ואין לבני אשכנז לאכלו. צמח זה הכירו אותו אבותינו (ישיעהו) וא"כ מוכח ששהוא כלול בגזרה ואין לבני אשכנז לאוכלו.


חג כשר ושמח

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | י"ד ניסן תשע"ח 1:43