קניית ספרי קודש ממעשר כספים

שאלה

האם אפשר להשתמש במעשר כספים לקנית ספרי קודש

תשובה

א. לבית מדרש מותר.

ב. לעצמו, רק אם הוא דחוק מאד ואז לכתוב עליהם מכספי מעשר ולהשאילם לחפצים.

הרב יעקב אפשטיין | י' שבט תשע"ז 14:25