קידוש בית עלמין

שאלה

בחו"ל , באירופה, העיריה של הגויים תרמה חלקה גדולה לבית עלמין יהודי בעיר. מה ההלכות המעשיות לגבי חנוכת בית העלמין היהודי בברכת התורה ד. בן יעקב

תשובה

בס"ד


שלום וברכה


יש ברשותי קובץ כיצד מקדשים וכיצד מסדרים את "בית החיים", נא לשלוח כתובת מייל כדי שאוכל להעביר לכבודו. ester156@gmail.com


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץהרב יהודה הלוי עמיחי | ה' תמוז תשע"ט 10:03