צלב על דגל

שאלה

צלב על הדגל של שוויץ וסמלים נוספים-נחשב כצלב מכל הבחינות ההלכתיות?

תשובה

צלב (בלשון חכמים: שתי וערב) על דגלים וסמלים אינו עבודה זרה ולא עובדים לו, ולכן מותר לראותו ואי"צ לבערו ואפילו התירו ללובשו (כגון במדים של רופאים וחובשים - עי' שו"ת משנה הלכות חלק יב סימן מג). אמנם כ"ז בדיעבד ולכתחילה מן הראוי שלא ללובשו. 

הרב יעקב אפשטיין | כ"ה סיון תשע"ז 9:39