ציור שתי וערב

שאלה

א. האם מותר לצייר על נייר שתי וערב.

ב. האם מותר לעשות עם הידים או האצבעות צורה של שתי וערב.

ג. האם מוצר לצייר על נייר פסל של עבודה זרה.

ד. האם מותר לעשות צורה של שתי וערב או פסל ליופי, ולא כדי לעבדם. תודה

תשובה

א. רישום צורת שתי וערב שאינה לשם התייחסות לעבודה זרה אינה אסורה. לדוגמא מותר לסמן על הקיר צורת שתי וערב כדי לדעת היכן לקדוח בו.

ב. אם זה נעשה לחקות את הנכרים זה אסור אם זה לפתח מיומנות באצבעות זה מותר.

ג. ראוי שלא, זה מכבד עבודה זרה.

ד. לא, זה מכבד עבודה זרה.


הרב יעקב אפשטיין | כ"ח תמוז תשע"ט 8:53