עקירת עץ מזיק

שאלה

יש עץ מנגו בגינה שלהשכן שמעלי והפירות עושים לי הרבה זבל השכן טוען שיש בעיה הלכתית לקצוץ את הענפים שחודרים לגינה שלי בטרם הסתיים ההבשלה של הפרי מכיר ?

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד'


אילן המזיק התירו לקצצו, הדיון הוא על היתר קציצת אילן שנחלקו האחרונים היזק למקום אחר נחשב להיזק. 

נחלקו האחרונים האם בקציצת פירות שי איסור, לדעת הספרי משמע שגם הורדת פירות יש איסור קציצת אילנות, אבל לרוב הדעות אין איסור אלא בעקירת האילן ולא קציצת הפירות. 

על כן אפשר לומר לבעל העץ שיקצוץ ענפים, אולם אם לא ירצה יכול הנזוק לקצוץ את ענפי המנגו. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ד סיון תשע"ז 2:26