עקירת אתרוג לצורך אתרוג מהודר יותר

שאלה

שלום הרב. קניתי שנה שעברה עץ אתרוג תימני, עפ"י עדותו של המוכר (ממשתלת גמזו). כעת הזדמן לי לקבל שתיל (יחור) מעץ אתרוג שהוא בטוח תימני, כי אני מכיר את העץ שממנו היחור. יש לי מקום אחד בחצר לשתילת עץ. האם אני יכול לעקור את העץ אתרוג הראשון (שעדיין לא נתן פירות) ע"מ לשתול את השני שאני יותר בטוח בו?

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד'


השאלה היא האם מותר לעקור עץ להשבחה בנטיעת טוב הימנו, אמנם רבו המתירים להשביח מטע וגידולים, כפי שהתירו לעקור דקל לטובת נטיעת גפן. אלא שיש מקום לחלוק ששם הרווח של הגפן גדול מהתמר, אבל כאן אין רווח מציאותי אלא רוחני, דהיינו אילולי היה נמצא עץ חדש הייתה לוקח מהעץ הישן את האתרוגים, א"כ לא ברור שזה שווה יותר, אמנם לגביך הנוטע יש לך כעת בטחון גדול יותר אבל זה לא מהווה מקור יחידי לאתרוגי סוכות אפשר לקנות אתרוג אחד במקום אחר שהוא בודאי כשר. על כן קשה להגדיר זאת במושג של עדיפות בעץ השני. (עוד עיין באפרקסתא דענייא ח"א סו"ס לה בשם פרי השדה ח"ג סי' קנב). בכו"א מכיוון שלא מדובר אלא בצורך של אתרוג אחד קשה לי להתיר עקירה, אבל אפשר להעביר עם הגוש למקום אחר. 


חג שמח

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | י"ג תשרי תשע"ט 22:54