עליה לדוכן לכהן המאריך בתפילתו

שאלה

בס'ד אני נוהג להאריך בתפילה שמונה עשרה. אני מסיים בערך אחרי שהציבור נמצאים אחרי תחנון שלאחר שמונה עשרה.  אם אני מקצר יש לי הרגשה שאני לא מתפלל כראוי. אני כהן ולא מספיק לעלות לדוכן האם אני עושה כראוי ?

תשובה

עי' בספרי חבל נחלתו ח"י סי' ה (נמצא באינטרנט באתר ויקיטקסט) והעליתי שם עפ"י הפוסקים שאתה צריך לעלות ולברך ברכת כהנים ואח"כ לחזור למקומך ולהמשיך תפילתך. וכדי שלא תהא מעוכב מעליה לדוכן עליך ליטול ידים קודם עמידה, ולהסיר את הנעליים, או להתיר שרוכים וכד' קודם עמידה כדי שתוכל לשלוף את רגליך מהנעליים קודם ברכת כהנים.  

הרב יעקב אפשטיין | כ"ד אב תשע"ח 9:25