עלה לתורה וברך ונעלם

שאלה

אדם שעלה לתורה ובירך והיה חייב ללכת לפני שהספיק לקרוא בתורה.מה ייעשו?

תשובה

הציור שציירת בשאלתך מעט דמיוני אבל נענה עליו.

המברך ברך ברכה לבטלה.

וכיון שעדיין לא התחילו לקרוא קוראים לאחר במקום היוצא והוא מברך תחילה וסוף מפני היוצאים והנכנסים.

הרב יעקב אפשטיין | ב' אב תשע"ז 13:29