עור חזיר

שאלה

לילה טוב לרבנים, לאחרונה רכשתי מס׳ פריטים באמצעות האינטרנט מאתר מכירות בשם (עלי-אקספרס), הבחנתי שם בזוג נעלים שמאוד מצאו חן בעיני, אך במפרט מופיע שהסוליה עשויה מעור פרט והבטנה מעור ״דבר-אחר״, שאלתי האם יש איסור בכך, או שמא רק אכילה אסרה התורה.

תשובה

מותר לנעול נעלים עשויות עור חזיר (=דבר אחר) ואין בכך שום איסור. חזיר אסור באכילה ולא בהנאה. ועי' מג"א סי' שג ס"ק כב שדן בשימוש מברשת בה שער חזיר משום תולש בשבת ולא משום הנאה מחזיר.

הרב יעקב אפשטיין | י' טבת תשע"ט 10:12