עומר ואיסור תחומין

שאלה

שלום לרב אשמח לדעת מי השתתף בקצירת העומר, הרי היו צריכים להגיע למקום הקצירה ביו"ט ראשון לפני השקיעה, כמתואר שכל עיירות היו מתכנסות וכו' האם רק מי שלא עלה לרגל יכול היה להגיע לשם, כגון טמא ובדרך רחוקה? גם אם קצרו ממקום קרוב לירושלים , האם התירו תחומין בשביל זה- שעולי הרגל יצאו אל מקום הקצירה? תודה!

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד'


עיין תפא"י מנחות פ"י מ"א אות יג, שלא התירו תחומים דרבנן בשביל קציר העומר. 

הבאים היו מעיירות שלא עלו לרגל והיו רבים כאלה שלא עלו. אנחנו יודעים שלא היו כל ישראל עולים לרגל, טמאים חולים זקנים מי שאין לו קרקע ועוד. 


חג כשר ושמח

שנזכה לקיום מצוות החג בשמחה

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | י"ד ניסן תשע"ח 10:21