סכרת וצום החמישי

שאלה

אני חולה סכרת 2 בן 84 , ולוקח תרופות באופן קבוע ומזריק אינסולין לנטוס 28MG , האם מותר לי לצום בכל הצומות?

תשובה

בס"ד


שלום וברכה


אדם שנוטל אינסולין מוגדר כחולה שיש בו סכנה, אפילו שהיא לא מיידית, אבל זה יכול להביא לידי סכנה. גם מי שמקבל אינסולין לנטוס הוא חולה שאין בו סכנה, ובשאר הצומות (מלבד יום הכיפורים) איננו צריך לצום, כמבואר בשו"ע תק"נ שכל מי שמצטער הרבה פטור מהתענית, ק"ו מי שמוגדר חולה שהוא פטור מתעניות אלו. אמנם אין להתענג במאכלים שמנים ומיוחדים, אבל אדם חולה בסכרת צריך לאכול בצורה מאוזנת ובריאה, והאכילה שלו היא הצום כלפיו, ובלבד שישתף עצמו בצער הציבור על היום הזה, כולל סליחות. 


צום העשירי לששון ולשמחה


רפואה שלמה

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | ט' טבת תשע"ט 21:08