נשיאות כפים ללא נטילת ידים ובמנעלים

שאלה

במניין חצר האם כוהנים עולים לדוכן? יש לציין שאין את התנאים המתאימים כגון מים לנטילה, יחף לא יחף?

תשובה

נראה לי שלא יעלו, ומלכתחילה לא יקראו להם לעלות לברך ('כהנים') אלא שליח הציבור יאמר את ברכת כהנים: או"א ברכנו וכו'

הרב יעקב אפשטיין | כ"ד אייר תש"פ 13:38