ננו רובוטים

שאלה

1. האם זירוז תהליכים ביולוגיים טבעיים יגרום לשינוי ההלכה? אם מחדירים לגוף ננו-רובוטים שהורגים חיידקים בחלל הפה ומפרקים מהר יותר את המזון בקיבה וכך מזרזים את עיכול הבשר, האם ניתן לקצר את זמן ההמתנה בין בשר לחלב? 2. לגבי ננו-רובוטים בגוף וכבוד המת, אם מדובר בננו-רובוטים שלא לשם פיקוח נפש. למשל כאלה ששורפים שומנים לדיאטה, האם מותר? שאלה מקבילה לשתל בחזה. 3. המציאו בגד עם ננו-רובוטים המכילים GPS כדי למצוא ילדים שנעלמים, חיילים במלחמה ובמיוחד לחולי אלצהיימר. האם מותר ללבוש בגד זה בשבת? במקרה של התרחקות והיעלמות יש התראת מצוקה בפלאפון או משהו כזה...ואולי זה בגדר מוקצה? 4. יש מקרר עם טכנולוגיית ננו שאם למשל מוציאים ממנו קרטון חלב והוא נגמר, המקרר מיד מציין שנגמר החלב ומעביר מסר למחשב של שופרסל לרשימת הקניות שלי שצריך לקנות חלב. האם מקרר זה אסור לשימוש? גם בהפעלת חשמל או שעון מים אלקטרוני מועבר מידע אוטומטית לחברת החשמל או לחברת המים. דומה...?

תשובה

באאבס"ד


שלום וברכה


השאלות ששאלת הן רבות אך הן אחת על השפעת המדע המתקדם על ההלכה. תחילה יש לציין שההלכה מאד שמחה בכך שהמדע מתקדם בצעדי ענק, אמנם רוב הדברים שהעלת הם בפיתוח ולא מעשיים יישומיים, אל ברור שכל מחשבה טובה תניב בעתיד פירות בדמות פיתוחים מדעיים שיקדמו וישכללו את העולם. הקב"ה נתן לנו את העולם כדי שנפתח ונשכלל אותו ובלבד שלא נהרוס את העולם. 

דרכה של ההלכה שאין היא עוסקת בתאוריות אלא שאלות מעשיות, וידוע שאין לתלמידי חכמים סייעתא דשמיא אלא בשאלה שהיא הלכה למעשה, אבל תאוריות וסברות אין לפסוק להן, מכיוון שיש כל כך הרבה שיקולים בכל הלכה, ורק כשיש את רוב השיקולים לפני הפוסק הוא יכול להכריע. כמו כן המציאות מוכיחה של דבר חדש איננו מוחלט אלא יש סטיות תקן וכדו', על כן  שאלות מה יהיה בעתיד לעניין הטעם, השאלה היא תהיה כמה טעם ואיזה טעם יהיה, לפי זה נכריע בבשר וחלב. 

אם יש שאלה ספציפית יש להגיש את כל הנתונים בהמצאה החדשה לפי יודעי דת ודין, ברור לי שישבו על כך ויתקנו עצה כיצד לנהוג, יתכן שיהיו מספר דעות אבל הדיון יעשה בצורה עניינית בתנאי שיובא כל החומר המדעי לפני הפוסקים. 


בברכת גאולה שלמה

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | ג' אייר תשע"ח 18:05