משקל הקטורת שהיו מפטמים

שאלה

ב"ה שלום כבוד הרב הגעתי ל 927 ק"ג זה נכון ? תודה ממשה שמות פרק ל לז וְהַקְּטרֶת אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה בְּמַתְכֻּנְתָּהּ לֹא תַעֲשׂוּ לָכֶם קדֶשׁ תִּהְיֶה לְךָ לַה' תורה תמימה והקטורת אשר תעשה - אמר רבא, קטורת שפטמה (הכין אותה) לחצאין חייב, דכתיב והקטורת אשר תעשה, כל שתעשה, והא (והרי) אפשר דעביד (שעשה) ליה (לה) פרס (חצי [כמות]) בשחרית ופרס (כמות) בין הערבים. (ת.ת: כל שתעשה - כל הראוי להקרבה, וחצי שיעור ג"כ ראוי להקרבה, להיות פרס אחד לשחרית או לבין הערבים, כדמפרש, ושיעור חצי שיעור הוא קפ"ד (184) מנים, דשיעור שלם הוא שס"ח מנים, כנודע: (מנה = 480 גרם כסף * 10.5 משקל סגולי של כסף = 5.04 ק"ג.*184 = 927 ק"ג [כריתות ה' א']:

תשובה

אני הגעתי למאה שבעים וששה ק"ג ושש מאות וארבעים גרם. (368 מנה כפול  0.480 ק"ג) = 176.64 ק"ג.

הרב יעקב אפשטיין | ג' אדר תשע"ח 16:01