מעשר על תרומות

שאלה

האם חיבים לתת מעשר מתרומה שקבלתי?

תשובה

אם המדובר במתנה של פירות, ואינך יודעת אם הפרישו מהם תרומות ומעשרות, צריך להפריש תרומות ומעשרות ללא ברכות (כיון שיש ספק אם הפרישו מהם), ואינך צריכה לתת את המעשרות ללוי, ובשנת מעשר עני לעני. 

הרב יעקב אפשטיין | ל' סיון תשע"ט 12:13