מעשר כספים מדמי פיקדון של שירות לאומי.

שאלה

לאחר שירות לאומי מקבלים פיקדון המאפשר להשתמש בו רק לדברים מסויימים כגון לימודים, חתונה ועוד. ובנוסף ניתן מענק שיחרור המאפשר שימוש לכל דבר. מן המענק כבר הפרשתי מעשר כספים ומהפיקדון אשר השקעתי אותו ללימודים טרם הפרשתי. שאלתי היא האם זו מצווה ממש או רק מן הראוי להפריש מעשר? כי הרי זה חד"פ ולא משכורת קבועה.

תשובה

לפני שמתחילים לתת מעשר כספים ראוי לומר שהוא ניתן ללא נדר, כלומר אין זה מעשה טוב שיהפוך לנדר, אלא מעשה רשות.

לגבי הפיקדון אם ביכולתך לתת מעשר כספים ממנו תבורכי, אם כרגע את צריכה אותו במלואו ללימודים, חתונה וכו'. את יכולה לרשום לעצמך כחוב לתשלום בעתיד, ולתת מעט מעט ולקזז את המעשר על הפיקדון.  

הרב יעקב אפשטיין | א' כסלו תשע"ח 11:17