מעקה

שאלה

אם בונים מעקה למרפסת על ידי גוי ואת תחילת הבנייה עושים על ידי יהודי, כגון חיבור העמודים שאליהם מתחבר המעקה, האם ניתן לברך בהתחלה בבניית העמודים?

תשובה

בשו"ת חת"ס (או"ח סי' נב) כתב שהברכה היא על הסתימה האחרונה שמאז אין חשש שיפלו מהגג וכד'. וכן הורה שו"ת שבט הלוי חלק ד סימן רכח ד"ה וזמן הברכה.
 

הרב יעקב אפשטיין | כ"ד טבת תשע"ז 11:06