כיוון שעון שבת בשבת

שאלה

לגבי היתר הרב אוירבך להמשיך את המצב הקיים בשעון שבת, והוספת השש"כ שהדבר מותר גם אם הפעולה מתבצעת לאחר זמן, שאלתי - האם ההיתר הוא דוקא להמשיך המשך רצוף, או גם אם אינו רצוף. דוגמא: השעון כעת עובד עד עשר, ולא יעבוד שוב בשבת, האם מותר כעת כשהוא עובד לגרום שיעבוד שוב בין שתיים לארבע, או שזה בכלל גרמא שהותרה במקום צורך גדול בלבד ?

תשובה

נלענ"ד שמותר לעשות כן רק במקום צורך גדול או הפסד.

הרב יעקב אפשטיין | י"א טבת תש"פ 13:24