כיבוד הורים כנגד סרטים עם תכנים לא צנועים או לא מוסריים - כיבוד הורים מול מסייע לדבר עבירה

שאלה

כיצד לנהוג כאשר אמא או אבא מבקשים ממני לשים להם סרט שמן הסתם הוא בעיתי קצת - האם יש בכך בעיה או שזה בסדר??

תשובה

אם אחד ההורים היה מבקש ממך להאכיל אותו אוכל אסור מן התורה, כגון חזיר היתה בעיה של כיבוד הורים כנגד איסור מן התורה אבל כאן כיבוד ההורים הוא ודאי והתכנים שאינם ראויים הם ספק ולכן נראה לי שהדבר מותר.

הרב יעקב אפשטיין | ב' תמוז תשע"ז 12:35