ישיבת שבעה על מי שאינו שומר תורה ומצוות

שאלה

יהודי שגדל בבית דתי ומחקירות שכליות שלו הגיע למסקנה שאין אלוהים ולכן הפסיק להיות שומר תורה ומצוות כליל יש לציין שאינו שונא דת או דתיים ומכבד כל אדם באומנתו אחרי פטירתו האם צריכים בני משפחתו לשבת עליו שבעה

תשובה

צריכים לשבת עליו שבעה כשם שמצילים במצבי פיקוח נפש גם מי שאינו מקיים מצוות מישראל. 

הרב יעקב אפשטיין | כ"ה תשרי תשע"ח 9:30