יוסף באושפיזין

שאלה

למה רשום באושבפיזין רשום את משה ואהרון ליפני יוסף ויוסף יותר גדול ?

תשובה

השאלה הגיעה לאחר סוכות ואקצר


יש שני מנהגים כיצד לומר את האושפיזין יש שאמרו לפי הסדר הכרונולוגי ויש לפי סדר המדות והקבלה. אלו שאמרו לפי המדות השוו את יוסף למדת היסוד שהיא המדה השישית ועל כן דחו את יוסף ליום השישי למרות שלפי הסדר הוא ביום הרביעי. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ו תשרי תשע"ט 12:18