יום טוב שני בחוץ לארץ

שאלה

שלום כבוד הרב, שמי ראובן ואני גר בארצות הברית. בישראל הייתי שומר ימים טובים, אבל עכשיו לא בגלל יום טוב שני. השאלה היא כזו: אם הסיבה ליום טוב שני היא בגלל חוסר ידע של אבותינו מתי נופל ראש חודש, למה עדיין משאירים אותו? אם התשובה שלך היא "חיזוק עם ישראל בגולה", לא אקבל אותה כי יהודים בגולה חזקים יותר מבחינה דתית מיהודים בארץ (יש יותר דתיים בגולה), ויותר קשה לנו עם חגים בגלל שאנחנו לא מקבלים ימי חופש בחגים (אני נגיד בזבזתי, כששמרתי ימים טובים, את כל ימי החופשה שלי מהעבודה על החגים, איפה ההגיון פה?!?!?!). השאלה שלי נהיית יותר קשה כשאני אזכיר שקורה מלא פעמים בחו"ל שהחגים נופלים ישר אחרי השבת ואנחנו יודעים שזה היה קשה אפילו לחז"ל לשמור 3 ימים ברצף שעל כן הם תיקנו את "לא אד"ו ראש" שהוא חוק שלא מאפשר לראש השנה להיות בימים א, ד, או ו, כי אם הוא יפול על א' יהיו 3 ימים טובים ברצף ואי אפשר לבשל משבת ליום טוב. אז למה אנחנו בגולה צריכים לסבול, כן אני אמרתי לסבול, כי שלושה ימים ברצף של לא לעשות כלום ובלי היכולת לבשל זה סבל, ואילו אתם בישראל מחוקקים חוקים שיקלו עליכם (ראה אד"ו ראש)? תאמין לי שזה יקרב יותר יהודים ליהדות, כי אני הייתי שומר אם זה היה יום אחד, וכל יהודי שאני פוגש גם לא שומר כי זה יומיים.

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד'


ראיתי את דבריך ואמנם כוונת בהם לדעת הירושלמי (עירובין פ"ג ה"ט) שם הוא מסביר שבעצם יו"ט שני נימוקו הפנימי הוא עונש לבני הגולה, ור' יוחנן שהוא רבה של ארץ ישראל, העלה סברא זו של חוקים לא טובים כדי שיעלו בני הגולה לארץ. ולמרות שהירושלמי מביא שם את הטעם שלא לשנות ממה שנהגו אבותיכם, אבל כנראה שלדעת הירושלמי הנימוק הפנימי לתקנה לנהוג יומיים הוא כדי שבני חו"ל יעלו לארץ. 

כפי שכתבתי הפתרון הנכון הוא לעלות לארץ ישראל, שם עושים רק יום אחד, ובארץ ישראל ימים אלו אינם יורדים מימי החופש, ועל כן הפתרון האמיתי הוא לא להפסיק לשמור יו"ט אלא לעלות לארץ בשמחה ולהנות כאן מימים טובים. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ  

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"א סיון תשע"ח 12:02