טיול בשבת

שאלה

אני נמצא בטרק טיול רגלי בלבד במדבר סיני באמצע הטיול יש שבת מה לעשות עם התפילין האם אפשר או מותר לקחת אותם איתי ולטלטל אותם בשבת או שעדיף מלכתחילה לא לקחת אותם ואז יוצא שכמה ימים לא אניח תפילין

תשובה

כל האפשרויות לא תקינות מבחינה הלכתית. לא האפשרות של הליכה יותר מארבעת אלפים אמה (2 ק"מ) בשבת, וגם אז עם עירוב תחומין עפ"י הלכותיו. ואסור בשבת שום טלטול של מוקצה, ושום דבר האסור בהוצאה, כגון תרמיל של מים ואוכל אפילו מחוץ לארבע אמות! וכן האפשרות של ביטול מצות תפילין. ופרט לתפילין אתה עובר עם כל שאר הדברים באיסור הוצאה. 

לכן לדעתי, תשבות בשבת בנקודה כלשהיא ואל תצא ממקומך ביום השבת ומותר לך אם שבתת במקום המוקף מחיצות לטלטל בתוכו, ואסור לך לטלטל כלום חוצה לו. ותמשיך בהליכה בשאר ימות השבוע. כמו"כ שאלות כפי ששאלת שואלים לפני יציאה ולא כאשר אתה בשטח.

הרב יעקב אפשטיין | כ"א חשון תשע"ט 21:31