טומאת מדרס בהר הבית

שאלה

מי שעולה להר הבית האם צריך להיזהר שלא יהיו עליו בגדים שטמאים במדרס (שישבה או נשענה עליהם אישה נדה וכדו') כמו שמבואר בתוספתא ספ"א של אהלות (וראה ירושלמי סוף שקלים) כי נראה לי שלא נזהרים בזה הרבה ?

תשובה

נראה לי שלא, אם הוא אינו זב הוא רק נטמא מן המדרסות, אבל אינו מחוייב לצאת מהר הבית.

הרב יעקב אפשטיין | ד' תמוז תשע"ו 10:22