חמוציות ערלה

שאלה

ב"ה שלום וברכה רציתי לשאול אני ב"ה מתכנן לגדל בגינה חמוציות ורציתי לשאול לגבי ערלה בחמוציות אם דינם כירק או כאילן? ומה ניתן לעשות כדי לדעת מאיזה ענף קוטפים את הפירות כי זה שיח ממה שראיתי נמוך מאוד(10 ס"מ) וזה נראה שהוא ממש זוחל על הקרקע ועלול להיות ענף חדש שיצא ועדיין ערלה והאחרים לא ערלה?

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד'


לעניין החומציות הם שיח גמור אמנם ישנם נמוכים מאד (יש גם גבוהים עד 7 מטר) והמג"א כתב שאין להתייחס לעניין הגובה, וכן כתב החיי אדם (סי' נא סעי' ט, נשמת אדם אות ז ד"ה ועל) שהם מוגדרים כעץ ואין לגובה כל משמעות הלכתית. אמנם החיי אדם הביא שאנשים נהגו לברך עליהם אדמה, אבל נראה שאין לכך מקור הלכתי בתלמוד ותוספתא. וכן הובא במשנה ברורה (סי' רג). על כן יש לנהוג שברכתו "העץ" ודינו גם לעניין ערלה כעץ, ובודאי בארץ שספק ערלה דאורייתא, א"כ יש להחמיר בו שנות ערלה. בחו"ל אפשר להקל מדין ספק ערלה. 

מה ששאלת לעניין אם יהיו שם הברכות, נראה שיצטרכו לעקור, אלא א"כ זה מחובר לאילן הזקן ויונק מהאילן הראשון. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ה טבת תש"פ 13:59