חותם

שאלה

האם דעת הרבנים נוחה מהסרטון של ארגון חותם כנגד ארגונים ואנשים פרטים. אני שואל כיוון שיש מספר רבנים החברים במכון התורה והארץ והינם גם חברים בארגון חותם

תשובה

בסד


שלום וברכה


האתר כאן הוא לשאלות הלכה למעשה. השאלה הנדונת איננה הלכתית. ברור שאם יש לאדם מידע על אחרים שמקלקלים ואחרי בדיקה שהכל נכון עליו לפרסם כדי להזהר את האחרים ובייחוד בגופים צבוריים. אבל יש שאלות שאינן הלכתיות אלא צבוריות ואין כאן מקומם. 


בברכת שנה טובה

יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי | י"ז אלול תשע"ח 11:25