השכרת רכב לנסיעה בשבת

שאלה

א. בעל חברת השכרת רכב יכול להשכיר רכב ליהודים שעות לפני כניסת שבת ליומיים?

ב. אם אני בעל עסק אני יכול לעשות חוזה עם גוי כך שהעסק יפעל בשבת ?

תשובה

א. אינו יכול משום שהוא מסייע לדבר עבירה כי השוכר נוטל את הרכב לנסוע בשבת.

ב. לא, אתה נהנה מחילול שבת. עי' חבל נחלתו ח"א סי' כב.


הרב יעקב אפשטיין | ט' אייר תשע"ט 10:04