השכרת דירה לנכרי בארץ ישראל

שאלה

שלום רב קנינו דירה אני ואשתי והחלטנו לחלק אותה לשתי יחידות דיור, כדאי שיעזור לנו לשלם את ההלוואות. ביחידה אחת אנחנו גרים ויחידה שניה השכרנו לגויים האם יש בעיה בעניין ההלכה לגבי השכרה לגוי?

תשובה

מותר להשכיר לגויים בתים בארץ ישראל (שו"ע יו"ד סי' קנא ס"ח).

הרב יעקב אפשטיין | כ"ה אדר תשע"ח 9:48