העברת פרחים מאגרטל לאגרטן

שאלה

האם בשבת מותר להעביר פרחים מאגרטל לאגרטל? אשמח לקבל גם נימוק והסבר לפסיקה.

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד'


פרחים הנפתחים כשושנים וורדים אסור כפי שמבואר בשו"ע סי' שלו סעי' יא. רוב הפרחים הנקנים יש בהם פתיחה וסגירה. אמנם יש מקום להקל בפרחים או ענפים שאין להם פתיחת וסגירה אלא השריית ענף אבל גם במקרה זה אסור להוסיף מים (עיין במ"ב ס"ק נג). כל זה בפרחים שעומדים להוצאה והכנסה קבועה, אבל פרחים שבד"כ לא מוציאים אותם מהאגרטל הרי הם מוקצים ואסור לגעת בהם כלל. אמנם את כל האגרטל יש אפשרות להזיז אבל הענפים עצמם הם מוקצה. 

העולה שכמעט ואין אפשרות להעביר פרחים מאגרטל לאגרטל. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי | י"ט חשון תשע"ח 13:59