המשך לשאלה בענין מעשר כספים

שאלה

שלום הרב, בהמשך לשאלה ששאלתי את הרב בעניין הפיקדון. נשמע שכן צריך לתת מן הפיקדון מעשר כספים ולא רק מן הראוי. נכון?

תשובה

מעשר כספים מצד העיקרון אינו חובה הוא מנהג טוב וחשוב, ובימינו שכמעט ואין לנו מעשר עני שהרי רובנו איננו חקלאים, וגם צדקה שפעם היתה קצובה בכל קהילה לצרכי עניים מקומיים ועניים הבאים והולכים - בימינו - כמעט ואינה מתקיימת. החשיבות של מעשר כספים היא שאדם מרגיש שהוא חייב להשתתף בצער העניים ובפרנסתם.

כיון שמעשר כספים אינו חובה כל אדם יכול להחליט אם יקבלו עליו ואם יש לו באמת מעשר מממונו שהוא מרויח כדי לתת. אם המדובר על כסף שאדם צריך לפרנסתו ולפרנסת אנשי ביתו הוא ודאי קודם ועדיף שלא ייתן מעשר לעניי העולם אלא יזון ויפרנס את אנשי ביתו. אם יש לו הכנסה פנויה שאינו זקוק לה לאלו - ראוי שייתן מעשר כספים. 

לגבי הפיקדון אם הוא נצרך כולו לתשלומי לימודים זה עדיף מלתת ממנו מעשר כספים ואת החלק הנצרך לשנורר.  

הרב יעקב אפשטיין | א' כסלו תשע"ח 12:14