הליכה לחתונה בליל אזכרה לאחות

שאלה

זומנתי לחתונה של קרוב משפחה(בתו מתחתנת) וביום זה חלה האזכרה של אחותי שנפטרה לפני כחמש שנים מהמחלה הארורה. מה עליי לעשות האם ללכת לחתונה ולא להיות נוכח באזכרה. החתונה בצפון והאזכרה בתל אביב. מדובר על כל אחיי ואחיותיי האחרים ואנחנו שמונה אחים ואחיות. בתודה. ישראל אסרף

תשובה

בס"ד


שלום וברכה


אמנם הרמ"א (סי' שצא סעי' ג, וסי' תב) כתב שביום שמתו בו אביו ואמו אין להכנס לסעודת שמחת חתן וכלה. בש"ך (שצא ס"ק ח) הביא דעות שחלוקות וסוברות שגם לבני אשכנז מותר להכנס לסעודת שמחת חתן וכלה ביום שמתו בו אביו ואמו.  אבל משמע שדווקא יום זכרון לאב ואם, שיום זה הוא יום רע, וראוי להתענות בו, אבל אחות וקרובים אחרים לא נאסר הדבר מעיקרא ואין מנהג כזה. 

אצל בני ספרד מנהג זה לא הובא. 

על כן אפשר ללכת לחתונה בליל יום זכרון לאחות. 


תבושרו ותבשרו בשורות טובות ישועות ונחמות. 


בברכת התורה והארץ 

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ' סיון תשע"ח 16:11