האם מותר לגלות ציציות במחנה אוושויץ?

שאלה

האם ניתן להסתובב במחנה אוושויץ עטוף בטלית/ עם ציצית מחוץ למכנס?

תשובה

א. שאלתך נובעת לפי הבנתי מהמנהג בבית קברות להכניס את הציציות של בגדיו.

ב. המקור הוא בברכות יח ע"א ועי' בפסק ההלכה בשו"ע או"ח סי' כג ס"א ובנושאי הכלים.

ג. לעצם השאלה לפי מיעוט ידיעתי במחנה אושוויץ עצמו אין קברי אחים של גופות שלמות (רק במרחק מה ממנה לאלו שמתו בצעדת המוות) ולכן אין בעיה בכניסה לשם עם ציצית גלויה.

ד. גם אם יש קברות אחים, יש לדון כיון שאלו קברים של אנשים מישראל שנהרגו על ידי גויים בגלל יהדותם, יש מקום רב לומר שאין בציציות מגולים משום ביזוי.


הרב יעקב אפשטיין | ד' תמוז תשע"ז 12:21