דלול עצים ובל תשחית

שאלה

שלום רב אני מתכנן לשתול חלקה של לימון האם מותר לכתחילה לשתול במרווחים קטנים מתוך ידיעה ברורה שלאחר מספר שנים יהיה צורך לדלל את השטח ולעקור לסרוגין כל עץ שני בשורה? חשוב להדגיש כי בשלב השתילה אין וודאות שהעצים שייעקרו יישתלו פעם נוספת תודה רבה אסף ירחי בני נצרים

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד'


נחלקו בשאלת עקירת עצים צפופים, כאשר הרבה אחרונים מסבירים שמכיוון שהעקירה באה להטיב עם העצים הנותרים הרי זה מותר, אמנם בשו"ת מהרש"ם (ח"ז סי' קעח) כתב שאפשר לעקור אבל מחשש הקללה שבעקירת עצי פרי כתב שימכרו לגוי והוא יעקור, והגרש"ז אויערבאך זצ"ל (צהר ח"ג עמ' לז) כתב שגוי יעקור ולא הצריך שימכרו את הקרקע לגוי, והוסיף שאם אי אפשר על ידי גוי הוא ישקול שוב. אבל כל זה שייך בעצים שנתעבו וכעת יש צורך לעקור את העצים שביניהם, אבל נראה שאם מעיקרא חשבו שיעקרו עצים אלו, ולא נטעו אלא כדי לבחון מי נקלט טוב, אפשר להקל לכו"ע לעקור על ידי יהודי. 


בברכת התורה והארץ 

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ  הרב יהודה הלוי עמיחי | י"ז טבת תשע"ח 0:15