דיון בבית דין לממונות

שאלה

מה הוא המעמד ההילכתי בהסכם הבוררות כאשר בית הדין לממונות בו אני התובע סולקתי מבית הדין והדיון עם הנתבע מתנהל למעלה משנה בלעדי י ומתנהל עם עדים של התובע האם המשמעות ההילכתית היא ביטול הבוררות.÷÷÷ אודה לך אם תצטט מההלכה או מחושן משפט או מהתלמוד

תשובה

בס"ד


שלום וברכה 


אני מצטער אבל מכיוון שהנושא נתון בברור הלכתי, אין דרכי להתערב בתהליכים אלו, ויש לשמוע שני צדדים, על כן לא אוכל לענות לכבודו על שאלתו החשובה. אבל אומר לך שאם יתקבל צו מסויים אפשר לערער עליו או בבית דין או בבית משפט. 


בברכת התורה והארץ 

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ 

הרב יהודה הלוי עמיחי | כ"ז אדר תשע"ט 17:44