בר מצוה בליל עשרה בטבת

שאלה

שלום רב. האם נכון קיים שמחת בר מצווה (בזמנה) בליל עשרה בטבת כולל מוזיקה ? תודה

תשובה

א. הילד נכנס למצוות וראוי להתפלל ערבית.

ב. אין ראוי לעשות סעודת מצוה עם מוזיקה בליל עשרה בטבת, וראוי לעשות סעודת מצוה בליל כניסתו למצוות, ואת שאר החגיגות להניח ליום אחר. 

הרב יעקב אפשטיין | כ"ו חשון תשע"ח 9:40