ברכת הלבנה

שאלה

שבוע טוב, כבוד הרב. בענייני קידוש לבנה. 1. כאשר הלבנה לא נמצא במסלול שניתן ראותו, או בניינים מסביב מסתירים, אבל השמים בהירים וברור שיש לבנה, האם ניתן לברך על הלבנה מבלי לראותה. 2. האם ניתן לברך על הלבנה בליל ששי כאשר זו הלילה הראשונה שנראתה, ולא ברור שתיראה בלילה נוספת, או שכבר הגיע תאריך שאין לברך.

תשובה

1. לא, לכל הפחות היא ברכת השבח ואין לברכה אם לא הגיע לידך שבח זה.

2. נראה שמותר בשעת הדחק.

 

הרב יעקב אפשטיין | י"ב ניסן תש"פ 14:21